in

Blockchain ile Şeffaf Hayırseverlik Projesi: TraceDonate

Özellikle son dönemlerde yaşadığımız doğal afetler, insani krizlere bağlı olarak başlatılan yardım kampanyaları hepimizin malumu. Bu kampanyalar bazen devlet, bazen özel sektör, bazen de bağımsız kişiler tarafından organize ediliyor. Bu kampanyaların yanında düzenli olarak bağış alan büyük yardım kuruluşları da mevcut. Hepimiz, toplum baskısı veya vicdani sebepler nedeniyle muhakkak en az bir kere bu yardım kampanyalarına doğrudan veya dolaylı bir şekilde katılmışızdır veya büyük yardım kuruluşlarına bağış yapmışızdır. Bu kampanyalara katılan herkes veya yardım kuruluşlarına bağış yapan herkes bağışlarının amacına uygun kullanılmasını temenni eder. Ve tüm hayırseverlerin kafasında, yaptıkları bağışların nereye harcandığını veya amacına uygun olarak harcanıp harcanmadığı konusunda soru işaretleri oluşmuştur. Hele 10 yıl önce ülkemizde, yardım paralarını zimmetine geçiren bir derneğin sebep olduğu skandal varken bu soru işaretlerinin oluşmasını fazlasıyla normal bulmaktayım.  Ortada bağışlarımızın nereye gittiği konusunda büyük bir şeffaflık problemi olduğu yadsınamaz bir gerçek.

Yazılarımı takip edenler Blockchain teknolojilerini ve günlük hayata etki edebilecek teknolojik yenilikleri ilgiyle takip ettiğimi hatırlayacaktır.  Hayırseverlik sektöründe olan bu şeffaflık problemi tamamen çözmeyecek olsa da büyük ölçüde azaltma ihtimali olan bir Blockchain projesinde rastladım. Bu projenin ismi, TraceDonate. Aid-Tech isimli, İrlanda merkezli bir şirket bu problemi çözmek amacıyla Blockchain tabanlı bir bağış takip sistemi kurmuş. Bilindiği üzere Blockchain üzerinde yapılan işlemler ağ üzerindeki bloklara geri alınamayacak veya değiştirilemeyecek bir şekilde kaydedilir ve erişim hakkı olan kişi o işlemin kaydına istediği zaman ulaşabilir. Aid-Tech, bu fikirden hareketle , bağışçı ve bağış alan arasındaki ilişkiyi kaydetmeyi amaçlamış. Bunu takiben bağış yapan kişi , bağış alan kişinin veya organizasyonun bağışları nereye ve  hangi amaçla kullandığını gösteren bir sistem tasarlamış.  Eğer yaptığınız bağış kullanılırsa, nerede, ne zaman ve hangi amaçla kullanıldığı bilgisi size SMS olarak veya e-mail yoluyla ulaşıyor. Hoşuma giden diğer bir özellik ise yaptığımız bağışın hangi amaç için kullanılabileceğini manuel olarak seçebiliyoruz. (Örnek: fatura, gıda, giyim vb.). Bağış alanların, seçilen kullanım amacı dışında harcama yapmasını engellemekte ve bağışımızın doğru bir şekilde harcandığı konusunda içimizi rahatlatmakta. Bunun yanında belirtmek gerekir ki CitiBank ve MasterCard gibi büyük finans kuruluşları da bu girişimi destekliyor. Bu girişim şu an İrlanda’da HIV Ireland ve İrlanda Kızıl Haçı tarafından destekleniyor ve bu organizasyonlara bağış yapılabiliyor.

Görsel: cafonline

Ülkemizde ise son dönemde doğal afetlerin sebep olduğu yaraları sarmak amacıyla yardım kampanyaları düzenlendi. Maalesef bu kampanyaların şeffaf bir biçimde yürütüldüğünü söylemek pek mümkün değil. Yardım kuruluşlarına olan güvenin azaldığı bu ortamda ne yazık ki insanlar yardım kampanyalarına katılmak veya düzenli olarak yardım kuruluşlarına bağışta bulunma konusunda ciddi çekinceler ortaya koyuyor. Ülkemizde ve dünyada TraceDonate’inkine benzer şeffaflığı amaçlayan bir yöntem benimsenirse insanlar bağış yapma konusunda daha istekli olacaklardır ve yardıma ihtiyacı olanlara destek daha güçlü bir şekilde sağlanacaktır. Tabi ki, bu tarz bir girişimin Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK)  ve Yardım Toplama Kanunu açılarından değerlendirilmesi gereken noktaları var. Son olarak, ileride bu tarz bir girişimin Türkiye’de faaliyet güdülmesi istenecekse, Blockchain hakkında daha fazla regülasyona ihtiyaç olduğunu ve devlet ile özel sektörün bu yön de çalışmalar yapmasını gerekli görüyorum.

Kaynakça:

TraceDonate

Kapak Görseli: Blockchain Services

 

blank

Alplerden Gelen Sessiz Çığlıklar

blank

#BizVoleybolÜlkesiMiyiz?