in

Nedir bu ASMR?

Muhtemelen bu terimi birçok kişi bilmiyordur ancak hissi yaşayan birçok kişi vardır. “ASMR” açılımı ise “Automonous Sensory Meridian Response”dır. Anlamı, otonom duyusal meridyen tepkidir. Kafa derisinde başlayıp boynun arkasından ve üst omurgadan aşağıya doğru hareket eden bir karıncalanma hissidir. Kısaca, teknik olarak ASMR olarak adlandırılsa da bunu “beyin orgazmı” ya da “iç gıdıklanması” olarak da ifade edebiliriz.

ASMR, bir kavram olarak ilk kez 2010 yılında tanımlanmıştır. Kavramı tanımlayan kişi Jennifer Allen, olmuştur. Allen, hissettiği ve tanımlayamadığı psikolojik ve fiziksel çıktıları adlandırabilmek adına internette araştırmalar yapar ve çeşitli sağlık bloglarında başlıklar açmaya başlar. Kendisi ile aynı psikolojik ve fiziksel çıktıları hisseden insanlar olmasına rağmen, bu ortak çıktıyı bir isimle tanımlayamaz. Bu bağlamda ASMR’yi (Automonous Sensory Meridian Response) tanım olarak ortaya koyar .Bu tanım git gide kullanıcılar tarafından sahiplenilmeye ve etkileşime girmeye başlar. Kullanıcıların ilgisi ve ASMR temelli içerik üretimi artmaya başlar.

2015 yılında ASMR kavramına ait ilk akademik çalışma hakemli bir dergide yayımlanarak, kavrama olan akademik ilginin somutlaşması sağlanmıştır (Barratt ve Davis, 2015).[1] Çalışma ASMR etkisinin tarif edilmesine yönelik bir içerik ele almaktadır ve bu bağlamda kullanıcılar ile anket ve gözlem gerçekleştirilmiştir. ASMR içerikleri tarafından belirli bir tetiklenme ve uyarım durumu yaşadığını ifade eden katılımcılar bu etkiyi genellikle omurgalarının üst kısmında ve boyunlarının arkasında bir ürperti ve karıncalanma olarak hissettiklerini söylemektedir. Çalışma kapsamında kullanıcıların “tatlı bir ürperti/çınlama” (the tingles) olarak tarif ettikleri, ASMR videoları ile girilen etkileşimin sonucu olan his tanımlanmış; ASMR içeriklerinin yarattığı uyku hali ve stresle mücadeleye olumlu etkilerinin sonuçlarına yer verilmiştir. Çoğu katılımcı bu tarz içerikler izledikten bir süre sonra kendisini daha iyi hissettiğini ifade etmekte hatta ASMR deneyimini yaşayabilen kullanıcılar üzerinde belirdiği; kronik ağrı çekilen durumlarda geçici süre rahatlamaya yol açtığı, kalp ritmini yavaşlattığı ve Endorfin salınımını arttırarak stres ile başa çıkılmasını desteklediği ortaya çıkmıştır. ASMR içerikleri her kullanıcıyı farklı düzeyde etkilemektedir. Kimi kullanıcılar tıkırtı sesinden büyük bir tatmin duygusu elde ederken, kimi kullanıcılar bir gülüşte veya fısıltıda karşılık bulmakta; kimileri ise hiçbir içerik bağlamında ASMR deneyimi yaşamamaktadır.

 ASMR tekniği ile düzenlenmiş içeriklerin her kullanıcı için uygun olmadığı ve kimi izleyiciyi için rahatsızlık veren bir deneyim yaşatabildiği ve hatta izleyiciyi ürküttüğü noktalarını da hatırlatmak gerekir. Bu bağlam, “misofonya” olarak adlandırıyor. Ve ASMR’nin tam tersi bir etkinin tetiklenmesine neden olan, belirli seslerden aşırı derecede rahatsız olma ve olumsuz duygusal tepki verme süreci olarak tanımlanmaktadır. Misofonya’yı ayırt etmek adına tanımlamak gerekirse; seçili seslere karşı duyulan nefret veya yüksek sesle nefes alıp verme, burundan çıkan sesler, ağız sesleri, tahtaya veya duvara tırnak sürtünmesi, metalin tabakta çıkardığı etki gibi; kişilerde iğrenme, öfke ve rahatsızlık tepkisine neden olabilen sesler, durumu en iyi şekilde örnekleyecektir.

Ayrıca, ASMR içeriklerine ilgi duyan ve bu bağlamda psikolojik ortak deneyimler yaşayan kullanıcıların bir araya geldiği, benzer durumları tartıştığı ASMR Üniversitesi adlı bir web sitesi bile bulunmaktadır. Siteyi kurgulayan ve içeriğini yürüten isim Craig Richard. Bu web sitesi üzerinden sürdürülen çalışma, akademik araştırmaların yanı sıra C .Richard, site üzerinden kullanıcılar ile etkileşime geçip, görüşmeler yaparak veriler topluyor. ASMR’nin kronik ağrıları azaltma özelliğine dair bulgulanan verilerden hareketle hem fiziksel hem de psikolojik anlamda insanların hayatlarını iyileştirici etki yaratma adına bilimsel çalışmalar sürdürülmektedir.

ASMR, günümüzde birçok youtuberın çoktan dikkatini çekmiş ve onlarca meşhur kanal var. Bu kanallarda bin bir çeşit ASMR türü (dokunma,saç kesimi, fısıltı vb.) var. Bazı youtuberlar bunu sadece fısıldamayla kısıtlarken bazıları ise günlük yaşamda dikkat etmediğiniz birçok sesi videolarında kullanıyor. Bu seslerden bazıları, kağıt sesi, fırça sesi, cam sesi, makas sesi, sprey sesidir.

Lindt Excellence ASMR

https://www.youtube.com/watch?v=1grFlM55qO0 

Fısıldama,Gevrek Sesler(hışırtı,şapırtı),Yavaş Hareketler,Tekrar Eden Hareketler ve Gülümseme

“Oddly IKEA”: IKEA ASMR

Yavaş Hareketler,Tekrar Eden Hareketler, Gevrek Sesler(tıkırdama,kıtırdama,takırdama vb.)

Safeguard Presents “The Wash” ASMR Video

Su Sesi,Yavaş Hareketler

ASMR In Movies  

https://www.youtube.com/watch?v=5Orjwe4mBLg

Yukarıda belirttiğim ASMR video içeriklerinde aslında  duyuların birlikteliği ile tetiklenen sürecin yanında , ASMR’nin bir başka özelliği olan dikkat, odaklanma,ve farkındalık noktasındaki olumlu etkisini  marka iletişim süreçleri bağlamında görmekteyiz. Beverley Fredborg ve arkadaşlarının (2018) katılımcılar ile gerçekleştirdikleri bir araştırmanın sonuçlarına göre; ASMR etkisi, dikkat, merak, farkındalık ve odaklanma başlıklarında deney grubunda yer alan katılımcıların, kontrol grubunda yer alan katılımcılara göre çok daha yüksek performans sergiledikleri sonucu ortaya çıkmış.[1] Elde edilen bu bulgular, ASMR’nin farkındalık ile yüksek ilgisini ifade etmektedir. Duyusal pazarlama, tüketicilerin yaşadığı deneyimleri ve duygularını süreç içinde bir araya getirmekte; bu bağlamda geleneksel yöntemlerin ayrı ayrı kullandığı koku, ses ve dokunma gibi duyusal uyaranları bir arada uygulama esasına dayalı bir pazarlama yaklaşımı sunmaktadır. Bu yolla hedeflenen, markanın tüketicisi üzerindeki etkisini arttırmak, tüketicide markaya dair bir sadakat yaratmayı başarmaktır. Ve duyular bellek üzerinde etkilidir. Markaların ASMR içeriği ile reklamlar düzenlemeye gittiğini ve bunun yanı sıra filmlerde de ASMR içeriğinin yer aldığını görüyoruz. ASMR tekniğinin profesyonel reklam endüstrisinde varlık göstermesi ve tekniğin marka iletişimi düzeyinde medya ve iletişim çalışmaları adına gelecek vadeden unsurlardan biri olarak gözlemleyecek ve ilerleyen zamanlarda sık sık görecek gibiyiz.

blank

Biden-Harris Yönetimi: ABD’de Temiz Bir Sayfa

blank

Yarın: Evrensel Temel Gelir