in

Cinsiyetçi Söylemi Tersine Çevir!

Son Günlerde Sosyal Medyada Yerini Bulan ve Kanaatimizce Pek Sevilen Bir Akım

1970’li yıllardan itibaren hayatımıza giren toplumsal cinsiyet kavramı, cinsiyetlerden kaynaklanan biyolojik özelliklerin haricinde, toplum nezdinde yaratılan ve kişilere biçilen roller ile ilgilenir. Erkek ve kadın arasında yaratılan bu görünümlerden kaynaklanan ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği olarak karşımıza çıkan sorunlarda ise feminist mücadelenin önemi büyüktür. Zira feminizmin, kadınlar; trans bireyler ve toplumda ayrımcılığa uğrayan tüm gruplar nezdinde baskıcı kalıpları yıkmak ve gerekli çözümlerin yayılmasını sağlamak açısından işlevi tarifsizdir. 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, günlük hayatımızda kullandığımız kelimelerde; cümlelerde ve hatta kalıplaşmış söylemlerimizde de karşımıza çıkar. İşte bu tür cinsiyetçi söylemler, “feminizm” ile bir savaş içerisindedir. Gerçekten, kadınların erkekler karşısında ekonomik yapı ve toplumsal roller çerçevesinde olumsuz konumda bırakılmalarının bir sebebi de cinsiyetçi söylemlerdir. Cinsiyetçi söylemler ile yetiştirilen toplumlarda kadınların kimliği, bilinçli veya bilinçsiz olarak ataerkil yapıya uygun şekilde özümsenir. “Bir işi adam gibi yapmak” veya “adama benzemek” gibi söylemlerin egemen olduğu toplumlarda, bireylerin cinsiyet eşitsizliği ile karşılaşmaması olanaksızdır. Herhangi bir çocuğun, bir işi “insana yakışır şekilde yapmak” yerine, “adam gibi yapmak” söylemine maruz bırakılması; ileride benimseyeceği düşüncelerin ne yazık ki temellerini oluşturabilir. Gerçekten toplumların gelişmişlik düzeyi, günlük hayatta kullandıkları dillerde kendisini gösterir. İşte bu fikirden hareketle, cinsiyetçi söylemleri tersine çevirerek; toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı bir adım atmak pek yerinde olacaktır. 

            Kadın, kadındır. Çiçek ya da külkedisi değildir.

            Cansu Cindoruk Ayhan

Yararlanılan Başlıca Kaynaklar

UYGUR, Gülriz / ÖZDEMİR, Nadire: Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, (Editör: Gülriz Uygur/Nadire Özdemir), Ankara 2018. 

BİLASA, Pınar: Feminizm Kuramı, Sosyal Bilimlerde Kuramlar, (Editör: Figen Ereş), Ankara 2018. 

Görsel: Don Carl Steffen/Gamma-Rapho/Getty Images

avatar

Yazar Cansu Cindoruk

Başkent Üniversitesi / Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi
Kafka Okur Fikir Sanat ve Edebiyat Dergisi'nde yazım hayatına devam ediyor.

blank

Tanrıya Adanmış Bir Hayat: Yetim Papa

blank

YATA Türkiye Başkanı Sayın Av. Emir Abbas Gürbüz ile ABD Meselelerine Güncel Bakış ve NATO Geleceği